Custom Search

هرانسانی از هر تيره و ريشه و فرهنگ و ميهنی با پذيرش ۱۲ فرمان و سدره پوشی اهورائی ميتواند اوستائی زرتشتی شود و ديگران را نيز بدين راه که راه راستی نيکی و بهروزی ميباشد راهنما باشد اگرمايليد تا گواهی اوستائی و زرتشتی شدن خود را دريافت کنيد فرم  را پر کرده و برای ما روان کنيد اينجا کليک کنيد

Joignez-vous aux pensées et aux philosophies rationnelles et laïques de Zaratoustra (Awesta)

Join to the thoughts and rational and laic philosophies of Zaratoustra (Awesta)

مهربان ياران به بيشماران جهان بپيونديد و برای آئين اوستا پر و پرده بگشائيد

PARSI  پارسی
ENGLISH   انگليسی
FRANCAIS   فرانسوی  

همبستگی فرهنگی جهان اوستائی- هفجا

Ahooramazda.net -اهورامزدا دات نت- چگونه زرتشتی شویم؟-

مهربان یار گرامی اگر تمامی محتویات دو سایت زرتشت دات اف آر  و اهورا مزدا دات نت را خوانده و فهمیده و پذیرفته اید مهر ورزیده و با کلیک در همینجا گواهی اوستائی و نو زرتشتی خود را پس از نهادن نامتان چاپ کرده و آنرا قاب گرفته و در جایگاهی مناسب نگهداری کنید توجه داشته باشید که ما دین نو و تازه ای را تبلیغ نمیکنیم بلکه با پذیریش دوارده فرمان اوستا  و با تکیه بر تاریخ و تمدن و فرهنک هفت هزار ساله خود همه با هم در راه و جهت بهشت کردن این زندگی با باور به اهورامزدا و آئین اوستا و با نیکی در پندار و گفتار و کردار و مهرورزی و آسایش و آرامش و پویش جوئی  جهانیان بویژه پارسی گویان را دنبال میکنیم

Zartosht  زرتشت جهانی 

 
 

 

پيام آوران خرد

بدون يک ديگرگونی فرهنگی در انديشه     ديگرسازی سياسی در جامعه غير ممکن است آثار انديشمندان و روشنگران جهان آريائی را بخوانيد ببينيد و بشنويد و به ديگران پيشکش کنيد

Ferydoun Joneydi Kourosh Aria Manesh Masoud Ansari Roshangar Siyavash AWESTA

Parviz Sayyad Keyvan Dashti Reza Fazeli Foroud Foladvand

Shojaeddin Shafa Houshang Moeinzadeh Ale Dalfak Masoud Sepand

Ali Mirfetrous Bahram Moshiri Homer abramian Farid

Ali Akbar Jafaei Kamran Jamshidi Koros Pardis Soudabe Dashti
 
 
 
 
 
 

جشن يلدا زايش مهر و ميتراو هستی بخش جهان
و آگاه باشيد و آگاه کنيد که کريسمس نيز جشن زايش ميترا ميباشد که تا سيصد سال پس از مسيحيت در اروپا نيز جشن گرفته ميشده است و نيز شخص حضرت عيسی يک پيرو و مريد ميترا و عضو برجسته سازمان مهريون بوده است

Persia 7000 Years of Civilization

www.ahooramazda.net

 
 

CONTACT برای پيوستن به ماـ پس از مطالعه کامل ـ درخواست و مشخصات خود را  با ايميل روان کنيد  مهری مينوی پاسخور پرسشهای شما

 

 

www.mehrtv.fr
تلویزیون بزبان فرانسوی 
 
www.mehrtv.com
  تلویزیون بزبان پارسی 
 
www.azadi.be
مجموعه هزاران مقاله بزبان پارسی 
 
www.avairan.com
رادیو آوای ایران از سال ۱۹۸۵ 
 
www.erchad.com
مجموعه مقالات بزبان فرانسوی 
 
www.irani.be
فرهنگسرای شهرفرنگ 
 
www.awesta.eu
سایت سیاوش اوستا پارسی  
 
www.awesta.fr
سایت سیاوش اوستا به فرانسه
 
www.awesta.org
سایت سیاوش اوستا انگلیسی 
 
www.4iran.eu

 سفارش آثارسیاوش اوستا

 
www.7000sal.com
سالنامه هفت هزار ساله
 
www.ahooramazda.net
پیام آوران خرد
 
www.zartosht.fr

سایت رسمی زرتشت بزرگ

 

مهربان يار پيش از پر کردن فرم پيوست به اين آثار نگاهی بينداز

کتاب سنجش فرهنگ

 سرگذشت و تشکيلات سری ميترا

 

خيام و اين جهان فرسوده

کتاب باز شناسی قران

 

کتاب آئين اوستا

 
 

   کتاب الله واکبر 

سرگذشت حافظ رند شيراز

 

زرتشتی و اوستائی بودن را در ايران پنهان نکنيد

 

 

برنامه های تلويزيونی

کتاب تولدی دیگر

 

فروهر و تشريح آن

کتاب بیست و سه سال 

نيايشهای اوستائی باور به اهورا مزدا و نيايشهای پاک

 

برای پيوند زناشوئی بسبک پر افتخار آريائی با ما تماس بگيريد

زرتشتی زاده  و زرتشتی بودن

 

سرگذشت فردوسی توسی

 

ايراني هرگز اسلام را نپذيرفت

 

 

 

دانشگاه اوستائی

 

Ahooramazda.net

 

 

من آريائيم سروده مسعود سپند و صدای بانو مريم

 

 

 

 
 

بدون يک ديگرگونی فرهنگی در انديشه  ديگرسازی سياسی در جامعه غير ممکن است آثار انديشمندان و روشنگران جهان آريائی را بخوانيد ببينيد و بشنويد و به ديگران پيشکش کنيد

 100108

شناسنامه و گذرنامه برتر شما در سراسر جهان بویژه در برابر چشمان بیگانه همین سالنامه 7077 آریایی میترایی میباشد

 مهربان یار گرامی سالنامه هفت هزار ساله غیر دینی و غیر سیاسی میباشد و بر اساس نخستین تمدن بشری که توسط میترا پایه گذاری شده است تنظیم شده است
ما در سال 7077 ایرانی هستیم برابر با 2013 و 2014 زایشی و 1392 تازی   
 

ما از هر جایگاه موزائیک رنگارنگ ایران که باشیم ایرانی هستیم کرد و لر و بختیاری و سیستانی و ارمنی و تاجیکی و ترکمن و افغانی و گیلکی و مازندرانی و آتورپاتی و خراسانی و کهکولیه ای وبلوچ و دیلمی  و پارسی و دیگر تبار آریائی  به بهره وری از این سالنامه مینازیم و در همه جا از این روزشمار پر افتخار بهره میبریم

در کنگره جهانی نو زرتشتی های جهان *همبستگی فرهنگ جهانی اوستا *  هفجا *  که در نوروز امسال برگزار شد بپاس بزرگداشت رضاشاه بزرگ پدر ایران نوین روزشمار آریایی میترایی ار هنگام پادشاهی او گزیده شد سال 7077 آریایی میترایی

 

 

برای چاپ آگهی خود در این سالنامه اینجا کلیک کنید
تلفن  0018182320778  info@7000sal.com
برای دریافت سالنامه آریایی میترایی اینجا کنید

سالنامه سال 7077 آریائی میترایی افتخار جهان اوستائی کلیک کنید  

نام و نشان کار و حرفه و افراد ایرانی آگیهای سالنامه سال 7077 ایرانی کلیک بفرمایید  آگیهای روزشمار آریایی

 

برای دیدن تمامی صفحات سالنامه 7077 آریایی میترایی کلیک بفرمایید

روی نخست جلد سالنامه 7077 آریایی میترایی

روی دوم جلد سالنامه 7077 آریایی میترایی
روی سوم جلد سالنامه 7077 آریایی میترایی
روی چهارم جلد سالنامه 7077 آریایی میترایی
  صفحات کامل سالنامه  7077 آریایی میترایی
تمامی آگهیهای سالنامه 7077 آریایی میترایی لیست پزشکان و رستورانها و دیگر مشاغل ایرانی در فرانسه
 

 

ای اهورامزدا!! آفریننده دانا و توانای ما تو  هستی  و هر دیگرگونی  و شدنی  در اراده تو و به  خواست  و کوشش  و تلاش  ماست ما را بسوی برتری و بهتری یاری کن

ای دیگر سازنده دلها و دیده ها 
ای گرداننده روزها و شبها 
ای دیگر سازنده بودنها و  تواناییها دیگرگون  ساز بودنمان را به بهترین بودنها

تا توانی در جهان مهرورز و شادی آفرین و  آرامش بخش و یار جو باش

نیایش نوروزی   از سیاوش اوستا

درود بر پروردگار بزرگ و توانائی که نور و روشنائی را در سیاهی و تاریکی آفرید و این دو را از هم، دیگر نمود و فرمان به ستایش نور داد که نیکو بود. 
درود بر پیام آوران آزادیبخش و خردمند و مهرگستر، میترا، زرتشت، اسپارتاکوس پیروز ، بودای انسان ساز، کوروش آزادیبخش و رهاننده ی جانباز، مانی و مزدک برابرجو. 
درود به بابک خرم دین، خیام کیوان نیشابوری، فردوسی پیروز پارسی، حافظ رند شیراز، مولوی فرزند بلخ و بخارا، عین القضات، سهروردی. درود بر کسروی و دشتی. درود بر کوروش آریامنش. درود بر زرتشتها و تشت زرین آرامش، آسایش، آگاهی، خرد و دانش. 
درود بر یزدان پاک که با مهر و مهربانی رامش آفرینی و شادی و عشق را در هر کجای این جهان زیبا برای هر اندیشه و با هر ریشه با پیمان به پیوند دلها برایمان یادگار گذاشت تا شب تاریک را به نور خورشید، زمستان سرد را به بهار سرسبز، تنهایی را به همراهی، درد را به تندرستی، خشم و کینه را به گذشت و بخشش بسپاریم.
پروردگارا در این هنگام دل انگیز و زیبائی که جهان و هستی پایان گردش سالانه زمین بر پیرامون خورشید پرفروغ و آذرخش هستی جشن میگیرید همه ما با هم همآوا و همدل از اهورا مزدای بزرگ خداوند دانائی و توانائی رامشخواهی و آرامش گستر خواهان روزها، هفته ها، ماهها و سالهای سرشار از آرامش، آسایش، تندرستی، شادی و مهربانی هستیم. 
مهربان یاران در این سال نو به جستجوی تنگدستان و تهیدستان کوچه و خیابان و شهر و روستای خود بروید و شیرینی و شهد و شام شراب و آشامیدنی خویش را با آنها بخش کنید. 
تنگدستیها و تهیدستیها و نیازمندیهای بسیاری از این مهربان یاران را شما نمیبینید بدین رو باید در پی آنها بگردید و در پنهان و در تاریکی یاریشان کنید و سفره مهر و عشق و روشنائی و لبخند را در خانه هایشان بگسترانید. 

با گرمترین شادباشهای نوروز سال 
7077 آریائی میترائی به شما مهربان یاران

 

روزشمار سال 7077 آریایی میترایی

سال بیستم و سوم

اندیشه پی ریز و بنیانگذار  سیاوش اوستا

آرایش : مورگان اوستا

پیوندهای همگانی و پاسخور: سارا

ویراستاری و بخش سینمایی: علی عباسی 
با همکاری: سمیرا، و ژانت 

Facebook  Google YouTube Twitter   Myspace   Yahoo Amazon  Bibliothèque National Fr Wikipedia

هنگام دیگر شدن سال 7077 آریائی میترائی

به هنگام پاریس  Paris France

تیر شید سی ام اسپند ماه برابر با بیستم مارس

ساعت دوازده و دو دقیقه 

Tehran/Iran تهران time:

لحظه تحويل سال 7077 آریایی میترایی
ساعت 14 و 32 دقيقه  روز چهارشنبه 30 اسفند 1391 تازی هجري شمسي 

Los Angeles time:

Wednesday March 20th 2013, 04:02 AM
لس آنجلس: ساعت 04:02 صبح زود - چهارشنبه 20 مارس 2013

 

برای دیدن سالنامه ها و آگهیهای سالهای گذشته به پایین همین صفحه بروید

 

چرا سال 7077 آریایی میترایی؟

سالنامه 7077 آریایی میترایی

هفت هزار سال تمدن شهر سازی و شهریگری ایران و 77 سال از آنروزی که رضا شاه بزرگ نوسازی و مدرنیزاسیون ایران را آغاز کرد. رضا شاه بزرگ که از تهیدستی و سربازی به پادشاهی رسید میخواست جمهوری ایران را پایه بگذارد که روحانیون مخالفت کردند رضا شاه  اقتدار روحانیت را محدود کرد و نظام آموزشی را از آنها گرفته و مدرسه و دانشگاه را آفرید و زنان را از پوشش سیاه تازیان رهانید وهمو نام خانوادگی و شناسنامه را آورده و دانشجو بخارج روان کرده و راه آهن و جاده های آسفالت و تاریخ خورشیدی را بما ارمغان داد و بخاطر پیشگیری از ورود نیروهای بیگانه به ایران اعلام بیطرفی کرد و به یهودیان سراسر جهان امکان داد تا با مراجعه به سفارتخانه های ایران گذرنامه ایرانی گرفته و از طریق ایران به اسرائیل رفته و جانشان را از نازیها برهانند

امروز پس از بیش از شصت سال که انگلیس و آمریکه که اروپا را از نازیها نجات دادند همچنان خود را طلبکار کشورهای اروپایی دانسته و نفوذ بالایی در اروپا دارند اما رضا شاه نمیخواست تا ایران ما بسان امروز پس از اشغال مستعمره انگلیس باشد...

برای آگاهی از چون و چرای سالنامه 7077 آریایی میترایی کتاب من با خدا رقصیدم را بخوانید و نیز به این ویدیو گوش کنید

ای اهورا مزدا  آفریننده دانا و توانای ما تو هستی  و هر دیگرگونی و شدنی در اراده تو و تلاش و کوشش ما شدنی است ما را بسوی برتری و بهتری یاری کن!

ای دیگر سازنده دلها و دیده ها و ای گرداننده روزها و شبها! ای دیگر سازنده بودنها و توانائیها ! دیگر ساز بودنمان را به برترین و بهترین و شادترین بودنها.

تا توانی در جهان مهرورز و شادی آفرین و آرامش بخش و یار جو و خردمند و خوش اندیش باش

 

Video این ویدیو را نیز ببینید

 

 
 

 

Laïcité, Éducation et Culture Mondiale de la Pensée de ZARATHOUSTRA

(ZOROASTRE ou ZARATOUSTRA ou Zartosht) زرتشت 
Institut Awesta - 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008  Paris FRANCE Tel: 01 45 63 02 63 - 06 87 81 61 44  Fax:: 01 45 61 21 12
چگونه زرتشتی و اوستائی شویم؟ 

Site En Francais   Qui est ZARATHOUSTRA?    & AWESTA?   + de 7000 ans de civilisation  Awesta et ses Origines

Engliche   who is  Zoroaster?  Avesta?     Persia 7000 years of Civilization

بخشنودی اهورا مزدا

آئین اوستا دین نیست بلکه آئین و دستور و فرمان زندگی  است بر پایه خرد و باور به دانای توانایی که پروردگار هستی و فلسفه بهزیستی و بهی است و ما سازندگان بهشت در همین جهانیم

اگر برای گرفتن پناهندگی مایل بدریافت گواهی هستید با ما پیوند برقرار نکید پیوستن به جهان اوستائی بر پایه باور دل و تا پای جان در راهش رفتن است با سه پند نیکی در پندار و گفتار و کردار و باور به اهورامزدا و خرد انسانی و مردم سالاری خردمندانه و لائیک و غیر دینی و مهرورزی و ما با خروج مغزها و نیروهای جوان و پرکار از کشور اهورائی مخالفیم و نمیخواهیم که کشور را به دشمن بسپاریم و همه خارج شویم بلکه تلاش ما برای بازگشت خردمندان و دانشمندان و فرهیختگان است برای ساختن ایرانی آباد و آزاد و آسوده و آرام

پس از آنکه همه سفارشات ما را بمدت چند روز خوب خوانده و فراگرفتید در صورت تمایل گواهی خود را چاپ نموده و نام خود را بر آن بنویسید  آنرا قاب گرفته و بدیوار خانه و یا محل کار خود بیاویزید  و بدیگران یاران بگویید

چون ما نمیخواهیم هیچ نام و نشانی از شما را در جائی داشته باشیم و چون پایه و اساس کار و اندیشه ما بر راستی و درستی و مهرورزی میباشد از این شیوه ی آزاد بهره بردیم

I am a follower of AVESTA! (Zoroastre) From AVESTA, wisdom tendency, kindness, Aryan, Persian, Mithraism to Zoroaster, the messenger of well thinking, well talking and well acting to Manes, a thinker and artist who has drown what Buddha and Jesus had thought…to Mazdak, the first socialist in the world to Cyrus the great whom has been mentioned both in Old Testament and history as the saviour of Jews and one who has written the first human rights’ law and also to the Iranians’ artistic, historic, civilized and thoughtful resistance against Arabs’ attack and Islamic fanaticism by means of the quatrains of  scholar Omar Khayyam Neyshapoori and the lyric poems of Hafiz Shirazi … and 7000 years old hills located in Silak Kashan and Pamir plains in Tajikistan and Buddha’s statues in Afghanistan … and fire-temples in Azerbaijan and the burned city in Sistan and Baluchistan… and 7000 years proud history of the people who have lived in Iran’s great plateau by their different culture from Ilamids to Medes.

To find out more about the historical precedent of my people and my country and also about our laic and wise thoughts read this book

آئین اوستا دین تازه و یا کهنه ای نیست بلکه فلسفه و اندیشه و شیوه زنذگی پاک و اهورائی و مهرورزی با تمامی آفریده ها از هر قوم و قبیله و تبار و تفکری است با تکیه بر نیکی در پندار و گفتار و کردار و آرامش و رامش و آسایش خواهی و جستن آن در هر هنگامه و جایگاهی برای بهسازی و بهشت آفرینی در همین زندگی ئ باور به اهورامزدا پروردگار دانا و توانا و خردمندی که جز نیکی و پاکی نیافریده است

گفتار اوستا را فرا بگیرید و بدان عمل کنید  آین کارتها و پیامها را ببینید و پخش کنید   برگ نخست   برگ دوم 

نیایشهای اوستایی را بخوانید

بهترین و برترین نشان نوزرتشتی شدن و به آیین نیاکان پیوستن بهره وری از تاریخ هفت هزار ساله میباشد اینجا کلیک کنید

بسبک آریایی و اوستایی پیوند خویشاوندی ببندید

از هم اکنون نیکی در پندار و گفتار و کردار را پیشه کنید اگر چنین کردید بما و به بیشماران جهان اوستایی پیوسته اید

همیشه و همه جا فروهر را که نشان پذیرش این سه نیک است را همراه خود داشته باشید

از هم اکنون که اراده کردید تا به بیشماران جهان نو زرتشتی بپیوندید شما پاره ای از پیکره ی کهن همبستگی جهانی فرهنگ اوستایی و نو زرتشتی هستید از ما نخواهید که دیگران را بشما بشناسانیم برای حفظ امنیت و آسایش یارین هر گروهی کسانی را میشناسد که خودش و خودشان آنها را با ما همراه کرده اند و چون همبستگی و پیوستن بما اندیشه است هیچ نیازی به ثبت و درج و کارت شناسایی ندارد اما آگاه باشید که بزودی و آنگاه که جان یاران از گزند پایوران به تفکر جاهلی صحراگردان مصون باشد شما  میلیونها انسان آزاده  که هر روز یکدیگر را در کوچه و خیابانها و خانه های سراسر جهان میبینید یکدیگر را در آغوش خواهید کشید و امروز هر آنکس که نیکی در پندار و گفتار و کردار دارد و پارسی سخن میگوید و نام پارسی برای خود برگزیده است و از تاریخ هفت هزار ساله بهره میبرد و نشان فروهر را با خود دارد . و اوستا را پیشوا و راهبر خود میداند و بوجود رهبر در هر دورانی باور دارد نو زرتشتی میباشد و یار و همراه و پشتیبان شما میباشد

مهربان یار گرامی نخستین گام شما در راه اوستا یاری رسانی به جنبش خردگرایی و اوستایی نوین سرزمین اهورائی اوستا و زرتشت بزرگ میباشد که در مرزهای هیچ کشوری محدود و بسته نمیشود  بدین رو از هم اکنون تلاش خود را برای گسترش اندیشه های پیام آوران خرد آغاز کرده و از هر راه و شیوه ای که میتوانید در پخش اندیشه ها و گفتار و سخنها و کتابها و مقالات تلاش کنید با کلیک در اینجا به لینکهایی میرسید که میتوانید هر روز بخشی از آنها را از طریق اینترنت و ایمیل و تویوتر و فیسبوک و دیکر راه بطور مرتب پخش کنید و برای آگاهی دیگران این دریای دانش را به اشتراک بگذارید

مهربان یار گرامی برای پیوستن به آیین نیاکان به موارد زیر توجه کنید نخست اینکه از ما نخواهید که دیگر یاران و یا معابد و دفاتر و جایگاههایی که یاران  گردهم می آیند را بشما بگوئیم بخاطر مسائل امنیتی هر پیوسته به آیین اوستا خودش میداند و خودش و یارانش که چگونه گردهم آیند و چگونه تلاش کنند  برای ایتکار شما باید دو کار بکنید تما نوشته ها و کارهای رادیو وتلویزیونی که در سایتهای ما و برگهای فیسبوک آمده است را بخوانید و خوب فرابگیرید و به دیگران منتقل کنید دیگر اینکه رهبری را بشناسید و کارها را خود جوش در سراسر جهان پراکنده کنید رهبران فکری ما به ترتیب الفبا این فرهیختگان هستند دکتر کوروش آریامنش - دکتر مسعود انصاری - استاد سیاوش اوستا - کدبان کیوان دشتی- مسعود سپند -  - دکتر شفا - دکتر فریدون جنیدی - پرویز صیاد -رضا فاضلی - فرود فولادوند

برای خواندن آثار کلیک کنید

به آیین نیاکان خود بپیوندید

 

از نامهای زیبای ایرانی بهره ببرید و نام خود و خویشان و یاران را دیگر کنید

 

 

 

بما در فیسبوک  بپیوندید

 

  Zartosht Jahani

 

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 

« همبستگی فرهنگ جهانی اوستا - زرتشت »

Alliance mondiale de la culture d'Awesta (Zaratoustra)

The World alliance of the culture of Awesta (Zoroaster)

Nos 12 principes d’AWESTA  

بخشنودی اهورا مزدا
هرانسانی از هر تيره و ريشه و فرهنگ و ميهنی با پذيرش ۱۲ فرمان و سدره پوشی اهورائی ميتواند اوستائی زرتشتی شود و ديگران را نيز بدين راه که راه راستی نيکی و بهروزی ميباشد راهنما باشد

مهربان یار گرامی اگر تمامی محتویات دو سایت زرتشت دات اف آر  و اهورا مزدا دات نت را خوانده و فهمیده و پذیرفته اید مهر ورزیده و با کلیک در همینجا گواهی اوستائی و نو زرتشتی خود را پس از نهادن نامتان چاپ کرده و آنرا قاب گرفته و در جایگاهی مناسب نگهداری کنید توجه داشته باشید که ما دین نو و تازه ای را تبلیغ نمیکنیم بلکه با پذیریش دوارده فرمان اوستا  و با تکیه بر تاریخ و تمدن و فرهنک هفت هزار ساله خود همه با هم در راه و جهت بهشت کردن این زندگی با باور به اهورامزدا و آئین اوستا و با نیکی در پندار و گفتار و کردار و مهرورزی و آسایش و آرامش و پویش جوئی  جهانیان بویژه پارسی گویان را دنبال میکنیم

چگونه زرتشتی و اوستائی شویم؟ 

بسیار مهم  مهرورزیده و پیش از اینکه فرم را پر کنید  تمامی برگها و آگاهیهای این سایت و سایت اهورا مزدا دات نت را بخوانیدhttp://ahooramazda.net

را با شکیبائی و نهادن وقت کافی بخوانید کسانیکه در ایرا ن هستید  ونمیتوانید درخواست پیوست را برای ما روان کنید

 برای دریافت گواهی به پائین صفحه بروید.

  برای آغاز پیوست اینجا کلیک کنید

Notre Tv En Français clicquez ici

توجه!!  از طریق همین کانال تلویزونی ما"مهرتی وی دات کام" شما میتوانید24/24  ۲۴ساعت فیلمهای سینمائی و شوهای تلویزیونی نمایشنامه و انواع موزیکها را بهمراه خبر و سخنرانی میزگرد و مصاحبه وبرنامه های زنده ی پر شور و جنجالی  را تماشا کنید به دیگران "مهرتی وی دات کام" و پرسیان سی ان ان را معرفی کنید

و تلویزیون ما بزبان فرانسوی:ا

Notre Tv En Français clicquez ici

و نیز رادیو آوای ایران از سال1985 تا به امروز

www.AvaIran.com

 
برای دیدن نمونه های ویدئوئی از پیوند زناشوئی بسبک آریائی و خرید کتابهای ما به فریاد دات نت بروید
www.Faryad.Net
برای دیدن برنامه های رادیو و تلویزیونی ما بزبان پارسی و یا فرانسوی به مهر تی وی دات کام بروید
www.MehrTv.com
برای خواندن تازه ترین مقالات به آزاد دات بی بروید
www.Azadi.be

برای دیدن سالنامه هفت هزارساله آریائی میترائی به هفت هزار سال دات کام بروید

www.7000sal.com

برای چاپ گواهی اوستائی زرتشتی شدن خود کلیک کنید

چگونه زرتشتی و اوستائی شویم؟ 

PersianCnn & MehrTv    En Persane  En Français    & Radio Ava Iran From Paris

 

 0088811http://ahooramazda.net

آ

http://zartosht.fr

پیوستن به آئین کهن اوستا هیچ هزینه ای ندارد به سایت زرتشت رفته و خوب بخوانید و بیاموزید و گواهی خود و یاران و خویشان را دریافت کنید

مهربان یار گرامی با درود فراوان و مهر بسیار اگر تمامی داده های سایت های زرتشت دات اف آر و اهورامزدا دات نت را خوانده و پذیرفته اید اینک میتوانید گواهی نو زرتشتی خود را چاپ کرده و نامتان را بر آن بیفزاید و از این سند بخوبی نگهداری کنید

new zartoshti

http://efsha.be 
برای آشنائی به پاسخ به دهها پرسش و گفتار استاد سیاوش اوستا رهبر جهانی نو زرتشتیان جهان به  یا آزادی دات بی بروید بروید